Volg ons ook op:

   Jazz Club Assen   2003-2019                                                                                                                                                                                                                                                © ontwerp en webmaster HLdG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jazz Club Assen

 

 Onze visie op privacy

-We zijn zuinig op de persoonsgegevens van onze leden welke uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie tussen het bestuur van de vereniging en haar leden, via telefoon, email en post.

- Voor de communicatie is het nodig dat we over naam, huisadres (voor de post) en emailadres beschikken. Zonder die informatie kunnen we u geen berichten sturen.

- We luisteren naar onze leden: als u tips hebt hoe we onze privacy beter kunnen inrichten, laat ons dat dan weten. We zullen proberen aan alle redelijke wensen te voldoen.

- We zullen de gegevens van ons ledenbestand uitsluitend gebruiken voor versturen van informatie over de activiteiten van de Jazzclub. Ze zijn nooit aan derden beschikbaar gesteld en dat zullen we uiteraard ook in de toekomst nooit doen.

- Foto’s op onze website van onze leden zullen niet meer getoond worden. In een volgende algemene ledenvergadering zullen we daar gezamenlijk nader over besluiten. Eventuele plaatsing van foto’s van leden op de website zullen we dan in de statuten van de Jazzclub met elkaar overeen komen.