Volg ons ook op:

   Jazz Club Assen   2003-2019                                                                                                                                                                                                                                                © ontwerp en webmaster HLdG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jazz Club Assen

 

 Lidmaatschap

 

Per seizoen bedraagt de contributie € 20,= per persoon

Voor 2 personen op het zelfde adres € 38,-.

Het seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus

                                                                         

 

Leden ontvangen :
a). 4 à 5 x per jaar het blad Jazz Inn-Fo
b). een belangrijke korting op de entreeprijs van alle door Jazzclub Assen georganiseerde bijeenkomsten
Hoe kunt u lid worden ?
De gemakkelijkste manier om lid te worden is het bezoeken van een van onze bijeenkomsten en het aan de kassa te verkrijgen formulier in te vullen en af te geven. U profiteert dan meteen van de korting die de leden genieten.
Aanmelden kan ook door contact op te nemen met: Secretariaat Jazzclub Assen
Aly Mijsbergh, Vestesingel 14,  9408 CA Assen  0592-310313  
jazzclubassen@kpnmail.nl

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 juli voorafgaande aan het nieuwe seizoen.